FAQs Complain Problems

प्राविधिक मूल्याङ्कनमा प्रभावग्राही एवम बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।