FAQs Complain Problems

बैशाख १ देखि १६ गतेसम्म संचालन हुने घटना दर्ता अभियानमा सहभागी बनौं । आफ्नो वडा वा पायक पर्ने दर्ता शिविरमा गई व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौं ।