FAQs Complain Problems

मदन प्रसाद घिमिरे

Email: 
taxbangangamun@gmail.com
Phone: 
९८४७०२८०९२
Section: 
राजश्व शाखा
Responsibility: 
राजश्व सम्बन्धी, नदीजन्य पदार्थको ठेक्का पट्टा, विज्ञापन कर, मनोरन्जन कर सम्बन्धी ठेक्का पट्टा, पशुजन्य, कबाडीजन्य वस्तुको ठेक्का पट्टा, घरेलु तथा प्राईभेट फर्म, व्यवसाय दर्ता तथा बजार अनुगमन आदि
Weight: 
34