FAQs Complain Problems

महिलामात्र संगठित भई सहकारी ऐन वा संघ सस्था दर्ता ऐन अनुसार दर्ता भई कार्य सञ्चालनमा रहेका संस्था, समुह, सहकारी, संजाललाई प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सुचना ।