FAQs Complain Problems

मिलन पोख्रेल

Email: 
milan.pokhrel61@gmail.com
Phone: 
९८६७१३४२२८
Section: 
सूचना प्रविधि अधिकृत
Responsibility: 
नगरपालिकाको Website,फेसबुक पेज अपडेट, ई-हाजिरी र कार्यालयको इ मेल व्यवस्थापन तथा सूचना प्रविधी सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरु गर्ने
Weight: 
38