FAQs Complain Problems

राम प्रसाद सापकोटा

Phone: 
९८५७०५२५७६
Section: 
प्रधानमन्त्री रोजगार तथा लघु उद्यम शाखा
Responsibility: 
प्रधानमन्त्री रोजगार संयोजक तथा लघु उद्यम कार्यक्रम सम्बन्धी सबै कार्यहरु, संघसंस्था दर्ता आदि कार्यहरु
Weight: 
33