FAQs Complain Problems

शान्तराज आचार्य

Email: 
planningbangangamun@gmail.com
Phone: 
९८५७०५१०९४
Section: 
योजना शाखा
Responsibility: 
योजना शाखा प्रमुख, योजना निर्माण, अनुगमन तथा फर्छयौट सम्बन्धित सबै कार्यहरु तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु ।
Weight: 
11