FAQs Complain Problems

सन्जुदेवि आचार्य

Email: 
samarpitsanju@gmail.com
Phone: 
9866574245
Section: 
आन्तरिक लेखा परिक्षण
Responsibility: 
आम्दानी,खर्च र धरैटीको आर्थिक विवरण तथा सो संग सम्बन्धित श्रोतको लेखा परिक्षण गर्ने,आर्थिक जोखिम न्यूनिकरण गर्न सहयोग गर्ने
Weight: 
35