FAQs Complain Problems

सुरज घिमिरे

Email: 
ghimire.suraj90@gmail.com
Phone: 
९८५७०७०५७४
Section: 
पू्र्वाधार विकास शाखा
Responsibility: 
भौतिक पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख भई नगर भित्रका योजनाहरुको लगत अनुमान, डि.पि.आर., अलाईन बिडिङ्ग, नदिजन्य पदार्थको परिमाण तथा अनुगमन
Weight: 
11