FAQs Complain Problems

सौर्य पि. भी आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीको लागि क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

लुम्बिनी प्रदेश, बाके र कपिलवस्तु जिल्लामा ग्रिडमा आवद्ध २५० MWp ( ४० मे. वा भण्डारण सहित ) क्षमताको सौर्य पि. भी आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीको लागि क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

आ.व.: