FAQs Complain Problems

तपाईलाई बाणगङ्गा नगरपालिकाको आ.व. २०७९।८० को कार्य सम्पादन कस्तो लाग्यो ?

उत्कृष्ट
55% (42 votes)
राम्रो
8% (6 votes)
सामान्य
29% (22 votes)
थाहा भएन
8% (6 votes)
Total votes: 76