FAQs Complain Problems

तपाईलाई बाणगङ्गा नगरपालिकाको आ.व. २०७९।८० को कार्य सम्पादन कस्तो लाग्यो ?

उत्कृष्ट
61% (36 votes)
राम्रो
5% (3 votes)
सामान्य
31% (18 votes)
थाहा भएन
3% (2 votes)
Total votes: 59