FAQs Complain Problems

कृषि तथा पशु विकास शाखा

व्यवसायिक पशुपंक्षि फर्महरु सुधार सम्बन्धी सूचना
५० प्रतिशत अनुदानमा वर्षिम घाँसको बीउ बितरणको लागि छनौट सम्बन्धी सूचना
वर्षिम घाँस विउँको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
जै घाँसको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास शाखाको प्रस्तावना आह्वानको लागि म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।
पशु विकास शाखाको अनुदान सम्बन्धी विभिन्न सूचनाहरु
कृषि औजार/ यन्त्र तथा उपकरणहरुको दररेट उपलव्ध गराईदिने सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास शाखा, बाणगङ्गा नगरपालिकाको प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
कृषि विकास शाखा, बाणगङ्गा नगरपालिकाको प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
दररेट उपलब्ध गराईदिने बारेको सूचना ।
अनुदानको मल विक्रि मूल्य निर्धारण सम्बन्धी सूचना
कृषि जन्य बाली उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने कृषकलाई निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
बाली उपचार शिविर तथा विषादी सचेतना कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
दुध प्रशोधन कार्यक्रमको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना
किसान सूचिकरण सम्बन्धी सूचना
दुध प्रशोधन कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
तरकारी बीउको दररेट (कोटेशन) उपलब्ध गराई दिने बारेको सूचनाको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।
अनुदान कार्यक्रमको लागि समूह/ सहकारी/ कृषि फर्मको सम्झौताको लागि म्याद थप सम्बन्धी सूचना
तरकारी बिउको दररेट उपलव्ध गराईदिने बारेको सूचना
तरकारी बिउको दररेट उपलव्ध गराई दिने सम्बन्धी सूचना
जिंक सल्फेटको दररेट उपलव्ध गराईदिने बारेको सूचना
बाणगंगा नगरपालिका, कृषि विकास शाखा कपिलवस्तुको कार्यक्रम माग सम्बन्धी सूचना
ढैंचाको बिउको दररेट उपलव्ध गराईदिने बारेको सूचना
कृषि कार्यको लागि प्रयोग हुने मेसिनरी औजार / उपकरणको दररेट उपलव्ध गराई दिने बारेको सूचना ।
दररेट उपलव्ध गराईदिने सम्बन्धी सूचना

Pages