FAQs Complain Problems

कृषि तथा पशु विकास शाखा

गहुँको उन्नत बीउ बितरक छनौट सम्बन्धि सूचना
दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (पशु विकास शाखा)
बाली तथा पशुधन वीमाको थप प्रिमियम रकम उपलव्ध गराउने सम्बन्धी सूचना
कृतिम गर्भधान कर्ता सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना
अनुदानमा वर्षिम घाँसको विउ खरिद सम्बन्धी सूचना
व्यवसायिक पशुपन्छी फर्महरु सुधार तथा बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रममा अनुदानको लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।
गहुँको उन्नत विउ माग सम्बन्धी सूचना
दररेट उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा ।
बाणगंगा नगरपालिका कृषि विकास शाखा कपिलवस्तुको प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धी सूचना
पशु चिकित्सक सेवा करारमा आवश्यकता सम्बन्धी सूचना।
विषादी खुद्रा विक्रेता सम्बन्धी सूचना
मैरी पालन तालिम सम्बन्धी सूचना
किसान सूचिकरण सम्बन्धी सूचना ।
किसान सूचिकरण सहजकर्ता छनौट सम्बन्धी सूचना
किसान सूचिकरणको लागि सहजकर्ता आवश्यकता सम्बन्धी सूचना
 फलफूल बिरुवा अनुदानमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना
दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (पशु शाखा)
दररेट उपलव्ध गराईदिने बारे सूचना
 कृषि विकास शाखाको अत्यन्त जरुरी सूचना
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा शहिद द्वन्द पिडित कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
धानको उन्नत बिउ माग सम्बन्धी सूचना 
भ्याक्सीनेटर आवश्यकता सम्बन्धी सूचना
पशु सेवा शाखाको सूचना ।
अनुदानको मल बिक्री वितरणको लागि कृषि सहकारी दर्ता सम्बन्धी सूचना 
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना

Pages