FAQs Complain Problems

कृषि तथा पशु विकास शाखा

दररेट उपलव्ध गराईदिने सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास शाखा, बाणगङ्गा नगरपालिका, कपिलवस्तुको सूचना ।
दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ( पशु विकास शाखा)
दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
पचास प्रतिशत अनुदानमा मौरी गोलाघार तथा आधारचाका माग सम्बन्धी सूचना
किसान सूचिकरण सम्बन्धी सूचना
अनुदान कार्यक्रमको लागि कृषक समूह / सहकारी छनौट तथा सम्झौता सम्बन्धी सूचना
बसन्ते मकैको बिउ माग तथा बजेट रोक्का सम्बन्धी सूचना ।
किसान सुचिकरण सहजकर्ताको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा
किसान सूचिकरण सहजकर्ताको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ताको मिति सम्बन्धमा ।
बसन्ते मकैको विउ माग सम्बन्धी सूचना
दलहन बाली प्रर्वर्द्धन कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि सूचिकृत हुने तथा मुङ बिउ माग बारेको सूचना
दररेट उपलव्ध गराई दिने सम्बन्धी सूचना (कृषि शाखा)
व्यवसायिक पशुपंक्षी फार्महरु सुधार तथा बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरुको अनुदान वितरण सम्बन्धी छनौटको सूचना
व्यवसायिक पशुपंक्षी फार्महरु तथा पशुपालक कृषकहरुको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना
५० प्रतिशत अनुदानमा टियोसेन्टी / सुडान घाँसको बीउ खरिद सम्बन्धी सूचना
किसान सूचिकरणको लागि सहजकर्ता आवश्यकता सम्बन्धी सूचना
डिपट्युबवेल निर्माण कार्यक्रमको प्रस्तावना पेश गर्ने बारेको सूचना ।
अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (पशु चिकित्सक )
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा मौखिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।
लिखित तथा मौखिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना
बाली बिमा अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
दलहन बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि सूचिकृत हुने बारेको सूचना
साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम माग सम्बन्धी सूचना ।
गहुँको उन्नत बीउ बितरक छनौट सम्बन्धि सूचना

Pages