FAQs Complain Problems

कृषि तथा पशु विकास शाखा

 कृषि विकास शाखाको अत्यन्त जरुरी सूचना
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा शहिद द्वन्द पिडित कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
धानको उन्नत बिउ माग सम्बन्धी सूचना 
भ्याक्सीनेटर आवश्यकता सम्बन्धी सूचना
पशु सेवा शाखाको सूचना ।
अनुदानको मल बिक्री वितरणको लागि कृषि सहकारी दर्ता सम्बन्धी सूचना 
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना
धान उत्पादन प्रर्वद्धन कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि आवेदन पेश गर्ने बारेको सूचना
पशु सेवा शाखाको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी पुन प्रकाशित सूचना
साना गाईको व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्ताव आव्हान
पशुपंक्षि प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत लागत साझेदारीमा हुलाकी राजमार्ग दुध उत्पादन कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान
पशु पंक्षि तथा मत्स्य प्रवद्धन कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

Pages