FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिर्षक सूचनाको प्रकार कागजात
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण अनुदानको लागि दरखास्त पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
एकिकृत घुम्ति शिविर संचालन हुने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्वानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना (कृषि विकास शाखा ) सूचना तथा समाचार
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार
निजी जग्गामा वृक्षारोपण अनुदानको लागि दरखास्त पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ( पोषण शाखा ) सूचना तथा समाचार
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उपस्थित सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार
कृषि मेला आयोजना हुने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
दर रेट उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी सूचना ( कृषि विकास शाखा) सूचना तथा समाचार
पशु सेवा शाखाको मागमा आधारित अनुदानमा कार्यक्रमको प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी सुूचना सूचना तथा समाचार
जानकारी सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार
पशु सेवा शाखाको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
हाजिरी मेसिनको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
खानेपानी सफ्टवेयरको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
ड्राइभिङ्ग तालिम संचालनको लागि दररेट सहितको प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
Re-Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
LISA को प्राप्ताङ्क जानकारी सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
दररेट उपलब्ध गराई दिने बारेको सूचना सूचना तथा समाचार
अनुदानका कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार
बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
अन्तर्वाता सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
ठेक्का Addendum गरेको सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार
पशुपंक्षिहरुको लागि औषधी तथा अन्य समाग्रीहरुको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
कृषि स्नातक प्राविधीकको परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा । सूचना तथा समाचार
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
नगरस्तरीय दोस्रो खुल्ला महिला ब्याडमिन्टन प्रतियोगीता सम्बन्धि सुचना सूचना तथा समाचार
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
सेवा करारमा कर्मचारी पदपू्र्ति सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
नगरपालिकाको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई जारी गरिएको सूचना सूचना तथा समाचार
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
५० प्रतिशत अनुदानमा गहुँको विउको लागि कृषक, समुह/ सहकारी/ कृषि फर्म छनौट तथा वितरण सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
बाणगङ्गा नगरपालिकाको जरुरी सूचना तथा अनुरोध सूचना तथा समाचार
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
आशयको सूचना सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
व्यवसायिक पशुपंक्षि फर्महरु सुधार सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
५० प्रतिशत अनुदानमा वर्षिम घाँसको बीउ बितरणको लागि छनौट सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
पुरानो घरनक्सा अभिलेखिकरण दर्ता सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
लेखा परीक्षण सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार