FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिर्षक सूचनाको प्रकार कागजात
नगरसभामा उपस्थित सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना । सूचना तथा समाचार
किसान सूचिकरण सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
नक्कली कार्य अनुमति ( Work Permit) मार्फत नेपालीहरुबाट रकम ठगी भैरहेको भन्ने सम्बन्धमा जानकारी मुलक सूचना सूचना तथा समाचार
दुध प्रशोधन कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
विद्यालयको पठनपाठन कार्यक्रमहरु बन्द हुने सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
तरकारी बीउको दररेट (कोटेशन) उपलब्ध गराई दिने बारेको सूचनाको म्याद थप सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
भूमि शाखाको सूचना सम्बन्धमा । सूचना तथा समाचार
करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना। सूचना तथा समाचार
नापी टोली नं. १ (आयोग) बाणगंगाबाट जारी भएको ट्राभर्स नापी शुरु हुने सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
नगर प्रहरीको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना सूचना तथा समाचार
विषय विज्ञमा सूचिकृत हुन पुन:सूचना गरिएको सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार
अनुदान कार्यक्रमको लागि समूह/ सहकारी/ कृषि फर्मको सम्झौताको लागि म्याद थप सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
तरकारी बिउको दररेट उपलव्ध गराईदिने बारेको सूचना सूचना तथा समाचार
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
नगर प्रहरी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा र अर्न्तवार्ता सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
Invitation for Online Bids for Supply and Delivery of Sanitary Pad सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
अनुदान कार्यक्रमको लागि समूह/ सहकारी/ कृषि फर्म छनौट तथा सम्झौता सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
अनुदान कार्यक्रमको लागि समूह/ सहकारी/ कृषि फर्म छनौट तथा सम्झौता सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
अनुदान कार्यक्रमको लागि समूह/ सहकारी/ कृषि फर्म छनौट तथा सम्झौता सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
नगर प्रहरीकाे लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना ! सूचना तथा समाचार
तरकारी बिउको दररेट उपलव्ध गराई दिने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
जिंक सल्फेटको दररेट उपलव्ध गराईदिने बारेको सूचना सूचना तथा समाचार
रायसुझाव तथा वार्षिक कार्यक्रम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
रायसुझाव तथा वार्षिक कार्यक्रम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
वन प्राविधिक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना। सूचना तथा समाचार
कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
अन्तर्वाता सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
सहकारी शाखाको अत्यन्त जरुरी सूचना सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस (ICT Day) भव्य रुपमा सफल पारौं सूचना तथा समाचार
बाणगंगा नगरपालिका, कृषि विकास शाखा कपिलवस्तुको कार्यक्रम माग सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
नगर प्रहरी आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्याविधि, २०७५ को दफा १० (ख) अनुसार सम्वन्धित वडा कार्यालय मार्फत १० (दश) दिने सूचना जारी गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
Invitation for Online Bids ( 2080.01.13) सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम तेस्रो त्रैमासिक विवरण, २०८० बैशाख सूचना तथा समाचार
मिति २०८०।०१।०६ गते कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार
ढैंचाको बिउको दररेट उपलव्ध गराईदिने बारेको सूचना सूचना तथा समाचार
कृषि कार्यको लागि प्रयोग हुने मेसिनरी औजार / उपकरणको दररेट उपलव्ध गराई दिने बारेको सूचना । सूचना तथा समाचार
श्रम स्वीकृती सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना । सूचना तथा समाचार
दररेट उपलव्ध गराईदिने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
कृषि विकास शाखा, बाणगङ्गा नगरपालिका, कपिलवस्तुको सूचना । सूचना तथा समाचार , ,
घर नक्सा अभिलेख सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ( पशु विकास शाखा) सूचना तथा समाचार
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
Re-Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना