FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिर्षक सूचनाको प्रकार कागजात
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
५० प्रतिशत अनुदानमा गहुँको विउको लागि कृषक, समुह/ सहकारी/ कृषि फर्म छनौट तथा वितरण सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
बाणगङ्गा नगरपालिकाको जरुरी सूचना तथा अनुरोध सूचना तथा समाचार
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
आशयको सूचना सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
व्यवसायिक पशुपंक्षि फर्महरु सुधार सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
५० प्रतिशत अनुदानमा वर्षिम घाँसको बीउ बितरणको लागि छनौट सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
पुरानो घरनक्सा अभिलेखिकरण दर्ता सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
लेखा परीक्षण सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
वर्षिम घाँस विउँको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
जै घाँसको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
प्रेस विज्ञप्ति सूचना तथा समाचार
घर नम्वरिङ्ग सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
Re-Invitation for auction for river bed material of Siringighat सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
आशयको सूचना प्रकासन गरिएको बारे सूचना तथा समाचार
कृषि विकास शाखाको प्रस्तावना आह्वानको लागि म्याद थप सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
रोजगार सेवा केन्द्रको जानकारी सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
पशु विकास शाखाको अनुदान सम्बन्धी विभिन्न सूचनाहरु सूचना तथा समाचार
स्थानीय विदा सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
Re-invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
जग्गाको स्वामित्व, दर्ता श्रेस्ता, फिल्डबुक प्रमाणित लगायतका विषयमा निवेदन दिने सम्बन्धी ३५ दिने सूचना सूचना तथा समाचार
कृषि औजार/ यन्त्र तथा उपकरणहरुको दररेट उपलव्ध गराईदिने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
कृषि विकास शाखा, बाणगङ्गा नगरपालिकाको प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
बेरोजगार व्यक्तिहरुको सूची सूचना तथा समाचार
आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
दररेट उपलब्ध गराईदिने बारेको सूचना । सूचना तथा समाचार , ,
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार
अनुदानको मल विक्रि मूल्य निर्धारण सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
तथ्याङ्क उपलव्ध गराईदिने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार ,
फर्म नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
प्रेस विज्ञप्ति सूचना तथा समाचार
कृषि जन्य बाली उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने कृषकलाई निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना सूचना तथा समाचार
Invitation for online Bids सूचना तथा समाचार
लिखित परीक्षा तथा अर्न्तवार्ता सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना। सूचना तथा समाचार
मिति २०८०।०३।०८ गते बस्ने कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार
आ.व ०७९।८० काे भुक्तानी निकासा सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
श्रम स्वीकृत सम्बन्धमा रोजगार सेवा केन्द्रको अनुरोध सूचना तथा समाचार
दुध प्रशोधन कार्यक्रमको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना सूचना तथा समाचार
नगरसभामा उपस्थित सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना । सूचना तथा समाचार
किसान सूचिकरण सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
नक्कली कार्य अनुमति ( Work Permit) मार्फत नेपालीहरुबाट रकम ठगी भैरहेको भन्ने सम्बन्धमा जानकारी मुलक सूचना सूचना तथा समाचार
दुध प्रशोधन कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार