FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिर्षक सूचनाको प्रकार कागजात
एघारौं नगर सभाको आ. व ०७९।८० को बजेट सार्वजनीकरण तथा बाल श्रम मुक्त नगर घोषण कार्यक्रम
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
किसान सूचिकरण सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
बाणगङ्गा नगरपालिकाको आ.व. २०७९।८० को बजेट तथा कार्यक्रम बजेट तथा कार्यक्रम
बाणगङ्गा नगरपालिकाको आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम बजेट तथा कार्यक्रम
एघारौं नगर सभामा आ व ०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रम
आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को भुक्तानि निकासा बन्द सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारी सम्बन्धि राय सुझाव संकलनको लागि छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम
abc
किसान सूचिकरण सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम २०७९